Účastnícky poplatok za odbornú exkurziu v spoločnosti Fires, s.r.o.

Účastnícky poplatok za odbornú exkurziu v spoločnosti Fires, s.r.o.

10.00 

Poplatok zahŕňa náklady za účasť na odbornej exkurzii. Počet účastníkov je limitovaný technickými a priestorovými možnosťami skúšobného laboratória Fires s.r.o. na najviac 70 osôb.

11 na sklade

Popis

Odborná exkurzia v spoločnosti Fires, s.r.o. sa uskutoční 17.5.2024 (piatok) od 9.00 do 10.30 hod v neďalekých Batizovciach, kde sa nachádza významné slovenské komplexné skúšobné laboratórium pre požiarne, mechanické a fyzikálne skúšky stavebných výrobkov. Adresa skúšobného laboratória Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce. Bližšie informácie o odbornej exkurzii budú poskytnuté priamo na konferencii.