Účastnícky poplatok pre člena špecialistu PO bez rautu

Účastnícky poplatok pre člena špecialistu PO bez rautu

50.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Popis

Účastnícky poplatok pre člena APPO SR s členstvom špecialistu PO zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov, 2x coffe break. Členstvo v APPO SR sa overuje uvedením Vášho e-mailu.