Vplyv elektromobility na bezpečnosť stavieb a ďalšie oblasti spoločnosti

Vplyv elektromobility na bezpečnosť stavieb a ďalšie oblasti spoločnosti

Konferencia, seminár, workshop

Online prednášku organizuje dňa 16.11.2021 partnerská spoločnosť Elektro Management s.r.o.. Prednáška bola prednesená aj na konferencii Projektanti 2021, ktorá sa uskutočnila na Táloch prezenčnou formou. Bližšie informácie o organizačných pokynoch a online prístupe ku prístupe nájdete na linku Vplyv elektromobility na bezpečnosť stavieb a ďalšie oblasti spoločnosti

Nie je na sklade
0.00 

Nie je na sklade

Popis konferencie

Anotácia:

Elektromobilita – politika EÚ s cieľom úplného nahradenia spaľovacích motorov do roku 2035
Elektromobilita v kontexte praktických skúseností v EÚ
Legislatíva SR o elektromobilite v stavbách
Príklad aplikácie legislatívy SR pre nové a významne obnovované budovy a užívané budovy
Dôvody spracovania a vydania ATN® 010
Bezpečnostné aspekty elektromobility v stavbách podľa ATN® 010
Spolupráca v oblasti elektromobility v stavbách

Odporúčame

Menu