Dokumenty EAPFP

 1. EAPFP požaduje jednotnú európsku skúšobnú metódu na fasády
  Tlačová správa viceprezidenta EAPFP/Press Release
 2. Prezentácia z druhého zasadnutia Skupiny zainteresovaných strán z 24. júna 2016
  Presentation slides for second Stakeholder Group meeting 24th June 2016
 3. Označenie CE výrobkov na zastavenie požiaru, požiarne tesnenia a požiarnu ochranu
  Prezentácia Erik Winnepenninckx BBRI
 4. Construction Products Europe 2019 – prezentácia organizácie
  CPE_EAPFP-_Nov2019.pptx
 5. Správa zo zasadnutia EAPFP – Edinburgh november 2019
  EAPFP-Edinburgh-November-TO-report-.pdf
 6. Prieskum EAPFP PFP október 2019
  EAPFP-PFP-survey-October-2019.pdf
 7. Správa o propagácii EAPFP v novembri 2019
  EAPFP-Publicity-Report-November-2019.pdf
 8. Rozšírené aplikácie výsledku požiarnej skúšky
  Extended-Applications-of-Fire-test-result.pdf
 9. Prieskum EAPFP
  PR0027-EAPFP-survey-FINAL.pdf
Menu